İLETİŞİM

Memorial Bahçelievler & Ataşehir, İstanbul

4447888
09:00 - 18:00 Pazartesi - Cumartesi

Bize Ulaşın

7

Dr. Sılay Avrupa’da birçok önemli idari görev ile ülkemizi temsil etmektedir.

Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

 1. Doç. Dr. M.Selçuk SILAY, 2015 yılında Barcelona’da yapılan seçimlerde Avrupa Üroloji Derneği, GENÇ AKADEMİK ÜROLOGLAR BAŞKANLIĞI’na seçilmiştir. Ülkemizde bu görevi üstlenen ilk akademisyendir.              https://uroweb.org/education/young-urologists-office-yuo/yau/
 2. Doç. Dr. M.Selçuk SILAY, 2012 yılından beri Avrupa Üroloji Derneği, Çocuk Ürolojisi çalışma grubu (European Association of Urology-YAU pediatric urology working group) BAŞKANLIĞINI yürütmektedir. Bu grubun temel amacı Avrupa’da genç ve akademik çocuk ürologlarının bir araya getirilerek bilimsel platformda buluşmalarıdır. Belçika, İngiltere, İtalya ve Rusya gibi pek çok ülke bu platformda temsil edilmektedir.

  http://www.uroweb.org/education/young-urologists-office-yuo/young-academic-urologists-yau/paediatric-urology/

 1. Doç. Dr. M.Selçuk SILAY, 2013 yılından beri dünyadaki tüm Çocuk Ürolojisi uzmanları için bir referans kaynak olan Avrupa Çocuk Ürolojisi Kılavuzları hazırlama grubunda görev yapmaktadır. EAU-ESPU Guidelines on Pediatric Urology Associate Member.

  http://www.uroweb.org/guidelines/eau-guidelines-board-and-working-panels/?id=58&gid=43

 1. Doç. Dr. M.Selçuk SILAY, 2013 yılından beri Avrupa Üroloji derneği Genç Ürologlar Ofisi (European Association of Urology -Young Urology Office) Yönetim Kurulu üyeliğini yapmaktadır.

  http://www.uroweb.org/education/young-urologists-office-yuo/

 1. Doç. Dr. M.Selçuk SILAY, 2014 yılından beri Avrupa Üroloji Genitoüriner Rekonstruktif Cerrahlar grubunun (European Society of Genitourinary Reconstructive Surgeons, ESGURS) Yönetim Kurulu Üyesidir.
  http://www.uroweb.org/sections/reconstructive-urology-surgeons-esgurs/
 2. Doç. Dr. M.Selçuk SILAY 2010-2012 yılları arasında 3000’den fazla üyesi olan Avrupa Üroloji Asistanları Derneği (European Society of Residents in Urology) BAŞKANLIĞINI yaparak ülkemizi uluslar arası platformda başarıyla temsil etmiştir.
  www.esru.eu
 1. Doç. Dr. M.Selçuk SILAY 2010-2011 yılları arasında Avrupa Üroloji Derneği basın organı olan European Urology Today dergisinde Editörlük yapmıştır.

  http://www.uroweb.org/publications/european-urology-today/