İLETİŞİM

Memorial Bahçelievler & Ataşehir, İstanbul

4447888
09:00 - 18:00 Pazartesi - Cumartesi

Bize Ulaşın

Doktorunuzdan Dinleyin

Çocuk ürolojisinin belli başlı hastalıklari ile ilgili doktorumuzun sizler icin hazırlamış olduğu bilgilendirici videolara bu sayfadan ulaşabilirsiniz! Continue reading

ÇOCUKLARDA ROBOTİK CERRAHİ

Robotik cerrahi, günümüzde bazı hastalıkların tedavisinde en ileri teknolojik cerrahi yöntemidir. Yöntem olarak laparoskopik cerrahiye benzer bir şekilde vücuda büyük bir kesi yapmadan, karın boşluğuna milimetrik cihazlarla girildikten sonra, robotun kolları, cerrahi alana yerleştirilmektedir. Ardından cerrah, robotun 4-5 m. uzağında bir yerde bulunan konsola oturarak ameliyatı... Continue reading

ÇOCUKLARDA LAPAROSKOPİK CERRAHİ

Laparoskopi, vücuda büyük bir kesi yapmadan, karın boşluğuna milimetrik cihazlarla girilip karbondioksit gazıyla şişirerek organların değerlendirilmesi ve gereğinde müdahale edilmesi anlamına gelmektedir. Teknolojik cihazların kullanıldığı ve tecrübe gerektiren özel bir cerrahi yöntemidir. Günümüzde uygun cihazların geliştirilmesi ile beraber çocuklarda her yaş gurubunda... Continue reading

ÇOCUKLARDA TAŞ HASTALIKLARI

Çocuklarda taş hastalıkları sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe artış göstermektedir. Ülkemiz bu noktada Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerle beraber, batı ülkelerinden çok daha fazla oranda taş hastalığı görülen bir bölge konumundadır. Bu taşların büyük bir kısmı ilaç tedavileri ile kendiliğinden düşmekte ise de bir kısmına ise müdahale edilmesi,... Continue reading

NÖROJEN MESANE

Nörojen mesane, sinir sisteminde doğuştan veya sonradan oluşan bir hasar nedeniyle mesanenin fonksiyonlarındaki bozulma olarak tanımlanmaktadır. Çocuklarda en sık Spina Bifida denilen özel bir hasta grubunda izlenmektedir. Spina Bifida’lı çocuklarda doğumdan itibaren üroloji, beyin cerrahisi ve fizik tedavi gibi pek çok branşın ortak çalışması ve çocuğun beraber izlenmesi önemlidir.... Continue reading

ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE (UPJ) DARLIĞI

Böbreğin çıkışındaki kanalın dar olması nedeniyle böbrekte şişlik ile karakterize bir hastalıktır. çoğu zaman anne karnında yapılan ultrasonografi ile teşhis edilirken, ileri yaşlarda ağrı veya idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastalar başvurur. Ortalama 1500 çocukta 1 görülmektedir. Birçok hastada sadece takip etmek yeterli olabilirken ileri düzeydeki şişliklerde tedavi... Continue reading

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ

Vezikoüreteral reflü, mesanedeki idrarın yukarı böbreğe kaçması anlamına gelir. Bu durum çoğu zaman idrar yolu enfeksiyonlarıyla birlikte görülmektedir. İleri olgularda böbrek hasarlanabilmekte, hipertansiyon oluşabilmekte ve hatta böbrek yetmezliği görülebilmektedir. Bu nedenle ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren tüm çocuklarda bu durumun olabileceğinden şüphelenilmeli... Continue reading

VARİKOSEL

Varikosel yumurtalığa giden damarlarda anormal genişleme ile karakterize ağrı ve şişliğe yol açabilen bir rahatsızlıktır. Çocuklarda en sık buluğ çağında yani adölesan olarak adlandırılan dönemde görülmektedir. Toplumda görülme oranı çok yüksek olup buluğ çağındaki çocukların yaklaşık %15-20’sinde izlenebilmektedir. Varikoseli olan 5 .ocuktan birisinde ise kısırlık... Continue reading

HİDROSEL VE FITIK

Hidrosel, çocuklarda çok sık görülen bir durum olup testis etrafındaki katmanlarda sıvı toplanması nedeniyle şişliğe yol açan bir rahatsızlıktır. Halk arasında su fıtığı olarak da bilinir. Çoğunlukla yenidoğan döneminde izlenmekle beraber 2 yaşına doğru kendiliğinden düzelebilmektedir. Ancak düzelmediği takdirde oluşabilen risklerden dolayı ameliyat edilmesi önerilir.... Continue reading

İNMEMİŞ TESTİS

İnmemiş testis, erkek çocuklarda en sık görülen genital bozukluk olup 100 doğumdan birinde görülmektedir. Erken doğan veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerde bu oran artmaktadır. Tanısı en doğru olarak fizik muayene ile koyulmaktadır. İnmemiş testis, hem ileride çocuk sahibi olmada problemlere yol açabilmekte hem de uygun zamanda tedavi edilmediği takdirde testis kanseri riskini... Continue reading

1 2