İLETİŞİM

Memorial Bahçelievler & Ataşehir, İstanbul

4447888
09:00 - 18:00 Pazartesi - Cumartesi

Bize Ulaşın

D1. MS.Silay, MR.Erdem. ‘’İnmemiş testisde hormonal manipulasyonlar’’, Türk Üroloji Seminerleri, 31-35pp., 2012.

D2. KC.Caliskan, MS.Silay, O.Tanriverdi, SM.Ulusay, E.Cakmakci, Z.Karpat, C.Miroglu. ‘’İyatrojenik böbrek yaralanmalarında transkateter embolizasyon: tek merkez deneyimi’’, Türk Üroloji Dergisi, 132-137pp., 2012

D3. MS.Silay. ‘’Spermatik kord hidroseline yaklaşım’’, Türk Çocuk Ürolojisi Bülteni, 7-10pp., 2012.

D4. MS.Silay, C.Miroğlu. ‘’Lokalize prostat kanserinde aktif izlem politikasının yarar ve zararları’’, Klinik Gelişim Dergisi, 120-129pp., 2008.

D5. C.Çevik, K.Horasanlı, M.Kadıhasanoğlu, O.Tanrıverdi, MS.Sılay, C.Miroğlu. ‘’Ögmentasyon sistoplastisi yapılan olguların ürodinamik ve metabolik izlem sonuçları.’’ Türk Üroloji Dergisi, 443-449pp., 2008.

D6. MS.Silay, M.Kadıhasanoğlu, C.Miroğlu. ‘’Üriner sistem taş hastalığında medikal tedavi ve diyet’’, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 7-12pp., 2007.

D7. K.Horasanli, MS.Silay. ‘’Vezikoüreteral reflü tedavisinde yeni enjeksiyon ajanı; ‘Poliakrilat Polialkol’: Çocuklarda erken dönem sonuçların değerlendirilmesi’’, Türk Çocuk Ürolojisi Bülteni, 50-51pp., 2010.

D8. MS.Silay, İ. Başıbüyük. ‘’Güncel Makale Özeti: Monopolar ve bipolar transurethral rezeksiyonunun üriner ve erektil fonksiyonlar üzerine etkisi: prospektif randomize karşılaştırmalı çalışma’’, Endoüroloji Bülteni, 42-43pp., 2012.

 ULUSAL BILDIRILER:

E1. A.Tepeler, MS.Sılay, T.Akman, M.Akçay, S.Kardaş, İ.Başıbüyük, F.Elbir, M.Tosun, A.Armağan, 10.Ulusal Endoüroloji Kongresi konferansı dahilinde “10.Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Böbrek taşı tedavisinde mikroperkütan nefrolitotomi (Microperc) ” 59pp., Antalya, Türkiye, 11-14 Nisan 2013

E2. MS.Silay, S.Kardaş, A.Tepeler, M.Akçay, T.Akman, İ.Başıbüyük, F.Elbir, M.Tosun, A.Armağan, 10.Ulusal Endoüroloji Kongresi konferansı dahilinde “10.Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda laparoskopik piyeloplastide perkütan dilatatör yardımlı antegrad stent yerleştirilmesi” 111pp., Antalya, Türkiye, 11-14 Nisan 2013.

E3. MS.Silay, S.Kardaş, A.Tepeler, M.Akçay, T.Akman, İ.Başıbüyük, F.Elbir, M.Tosun, A.Armağan, 10.Ulusal Endoüroloji Kongresi konferansı dahilinde “10.Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda transperitoneal laparoskopik üst pol heminefrektomisi” 268pp., Antalya, Türkiye, 11-14 Nisan 2013

E4. M.S.Sılay, A.Tepeler, A.A.Sancaktutar, H.Kılınçaslan, B.Altay, M.R.Erdem, N.K.Hatipoğlu, M.Akçay, T.Akman, A.Armağan,, 10.Ulusal Endoüroloji Kongresi konferansı dahilinde “10.Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda Ürolojik Laparoskopide Veress İğnesi Yerine Mikro-optik İğne Kullanilabilir mi?”, 74-75 pp., Antalya, Türkiye, 11-14 Nisan 2013

E5. M.Akçay, A.Tepeler, M.S.Sılay, H.Akbulut, İ.Başıbüyük, S.Kardaş, F.Elbir, T.Akman, A.Armağan, Ş.Y.Önol, 10.Ulusal Endoüroloji Kongresi konferansı dahilinde “10.Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Modern Endoüroloji Çağında Böbrek Taşının Cerrah Tedavisinde Açık Cerrahinin Rolü Var mı?”, 240 pp., Antalya, Türkiye, 11-14 Nisan 2013

E6. A.Armağan, A.Tepeler, T.Akman, M.S.Sılay, M.Akçay, H.Akbulut, İ.Başıbüyük, S.Kardaş, F.Elbir, Ş.Y.Önol, 10.Ulusal Endoüroloji Kongresi konferansı dahilinde “10.Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Semptomatik Böbrek Alt Pol Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi ile Mikroperk’in Retrospektif Karşılaştırılması”, 241 pp., Antalya, Türkiye, 11-14 Nisan 2013

E7. MR. Erdem, MS.Sılay, T.Akman, M.Akçay, A.Tepeler, C.Ersöz, A.Armağan, ŞY.Önol, 22.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde “”22.Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Ürologların PSA gri zona yaklaşımlarının değerlendirilmesi” 56pp., Girne, Kuzey Kıbrıs, 02-06 Mayıs 2012

E8. A.Armağan, A.Tepeler, C.Ersöz, T.Akman, MS.Sılay, M.Akçay, MR.Erdem, , ŞY.Önol, 22.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde “22.Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “İki cm altı böbrek taşları tedavisinde mikro-perkütan nefrolitotomi: ilk sonuçlarımız” 64pp., Girne, Kuzey Kıbrıs, 02-06 Mayıs 2012

E9. ŞY.Önol, A.Armağan, A.Tepeler, T.Akman, MS.Sılay, M.Akçay, C.Ersöz, MR.Erdem, 22.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde “22.Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Retrograd ekstraperitoneal sistektomi” 300pp., Girne, Kuzey Kıbrıs, 02-06 Mayıs 2012

E10. A.Armağan, M.S.Sılay, M.R.Erdem, C.Ersöz, M.Akçay, A.Tepeler, T.Akman, Ş.Y.Önol, 22.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde “22.Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda Laparoskopik Pyeloplastide Yeni Bir Antegrad Stent Yerleştirme Tekniği”, 388 pp., Girne, Kuzey Kıbrıs, 02-06 Mayıs 2012

E11. M.S.Sılay, C.Ersöz, T.Karatağ, M.Akçay, A.Tepeler, T.Akman, M.R.Erdem, A.Armağan, Ş.Y.Önol, 22.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde “22.Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Çocukları fallik dönemde sünnet etmeyin! Gerçek mi yoksa yalan mı?”, 131 pp., Girne, Kuzey Kıbrıs, 02-06 Mayıs 2012

E12. Y.Önol, A.Tepeler, A.Armagan, MS.Sılay, M.Akçay, M.R.Erdem, 22.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde “22.Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Non-transecting uretroplasti”, 397 pp., Girne, Kuzey Kıbrıs, 02-06 Mayıs 2012

E13. B.Reşorlu, M.S.Sılay, K.Önem, Ö.Bayrak, A.E.Sonbahar, Ö.Acar, O.Ergün, O.Çelik, T.Tefik, F.Fırdolaş, Z.Tandoğdu, 22.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde “22.Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Genç ürologların akademik kariyer yapmaktan vazgeçme nedenlerinin değerlendirilmesi”, 259 pp., Girne, Kuzey Kıbrıs, 02-06 Mayıs 2012

E14. B.Reşorlu, M.S.Sılay, K.Önem, Ö.Bayrak, A.E.Sonbahar, Ö.Acar, O.Ergün, O.Çelik, T.Tefik, F.Fırdolaş, Z.Tandoğdu, 22.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde “22.Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Genç ürologların yayın üretkenliğinde ve akademik kariyer seçiminde etkili faktörler”, 260 pp., Girne, Kuzey Kıbrıs, 02-06 Mayıs 2012

E15. U.Sarıoğulları, M.Taskiran, G.Bayar, H.Acinikli, MS.Silay, C.Miroglu, M.Kendirci, 9.Ulusal Androloji Kongresi dahilinde ‘’9.Ulusal Androloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘Erektil fonksiyonun azalması penis boyutlarını etkiler mi?’’, 76pp., Mersin, Türkiye, 01-04 Haziran 2011.

E16. U.Sarıoğulları, M.Taskiran, G.Bayar, H.Acinikli, MS.Silay, C.Miroglu, M.Kendirci, 9.Ulusal Androloji Kongresi dahilinde ‘’9.Ulusal Androloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’Deneysel sıçan modelindeki diyabetik erektil disfonksiyonda gelişen oksidatif hasar pazı ekstresiyle düzeltilebilir mi?’’, 43pp., Mersin, Türkiye, 01-04 Haziran 2011.

E17. MS.Silay, H.Toklu, O.Tanrıverdi, M.Kadihasanoglu, M.Aydın, C.Miroğlu, G.Şener, M.Kendirci. 21. Ulusal Üroloji Kongresi dahilinde ‘’21. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’Tek taraflı iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulan sıçanlarda vardenafilin etkisinin değerlendirilmesi’’, 157pp., İstanbul, Türkiye, 30 Ekim-3 Kasım 2010.

E18. MS.Sılay, O.Tanrıverdi, T.Karatağ, M.Kadıhasanoğlu, M.Kendirci, C.Miroğlu. 8.Ulusal Androloji Kongresi dahilinde ‘’8.Ulusal Androloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’Diyabetes mellitus varlığı penis boyutlarını olumsuz yönde etkileyebilir’’, 103pp., İzmir, Türkiye, 20-23 Mayıs 2009.

E19. M.Kadıhasanoğlu, MS.Sılay, O.Tanrıverdi, M.Aydın, K.Horasanlı, M.Kendirci, C.Miroğlu. 8.Ulusal Androloji Kongresi dahilinde ‘’8.Ulusal Androloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’Prostat spesifik antijen değerlerinin yorumlanmasında kan testosteron düzeyleri dikkate alınmalı mıdır?’’, 59pp., İzmir, Türkiye, 20-23 Mayıs 2009.

E20. MS.Silay, K.Horasanli, O.Tanrıverdi, T.Karatağ, M.Kadıhasanoğlu, M.Aydın, M.Kendirci, C.Miroğlu, 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi dahilinde ‘’9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’Ögmentasyon sistoplastisi ve kontinan üriner diversiyon sonrası cerrahi başarının ve komplikasyonların belirlenmesi: Bir kliniğin uzun süreli deneyimi’’, 104pp., Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım 2007.

E21. MS.Silay, K.Horasanli, T.Karatağ, M.Kadıhasanoğlu, O.Tanrıverdi, M.Kendirci, C.Miroğlu, 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi dahilinde ‘’9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’Cerrahi ya da konservatif tedavi uygulanan nörojen mesaneli çocuklarda üriner enfeksiyon sıklığının karşılaştırılması ve metabolik değerlendirme’’, 105pp., Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım 2007.

E22. K.Horasanli, O.Tanrıverdi, U.Boylu, MS.Silay, H.Şirin, M.Kadıhasanoğlu, M.Kendirci, C.Miroğlu, 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi dahilinde ‘’9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’Primer hipospadiyas cerrahisinde dorsal inlay greft üretroplasti: Erken dönem sonuçları’’, 125pp., Antalya, Türkiye, 8-11 Kasım 2007.

E23. MS.Silay, H.Güler, K.Horasanli, M.Kendirci, E.Gümüş, C.Miroğlu, 19. Ulusal Üroloji Kongresi dahilinde ‘’19. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’pT1 mesane tümörlü hastalarda preoperatif hemoglobin değerinin takipte, progresyon tahminindeki önemi’’, 15pp., Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran 2006.

E24. MS.Silay, M.Kendirci, U.Boylu, B.Altay, Ç.Döndar, C.Miroğlu, 19. Ulusal Üroloji Kongresi dahilinde ‘’19. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’Artmış vücut kitle indeksi, kadın cinsel fonksiyonu ile negatif korelasyon göstermektedir’’, 35pp., Antalya, Türkiye, 10-15 Haziran 2006.

E25. U.Boylu, K.Horasanli, S.Sılay, O.Tanrıverdi, E.Gümüş, C.Miroğlu, 8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi dahilinde ‘’8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’ Ögmentasyon yapılan olgularda kemik metabolizmasındaki değişikliklerin karşılaştırılması’’, 179pp., Marmaris, Türkiye, 1-4 Ekim 2005.

E26. T.Akman, S.Kardaş, M.Akcay, A.Tepeler, S.Silay, M.Tosun, A.Armagan, Ş.Y.Önol, Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi dahilinde ‘’Büyük Üroloji Buluşması-1 Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’Nefron koruyucu cerrahide açık ve laparoskopik yöntemlerin sonuçları’’, 16pp., Antalya, Türkiye 31 Ekim-3 Kasım 2013.

E27. T.Akman, M.Akcay, S.Kardaş, A.Tepeler, S.Silay, İ.Başıbüyük, A.Armagan, Ş.Y.Önol, Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi dahilinde ‘’Büyük Üroloji Buluşması-1 Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’İdiyopatik retroperitoneal fibrozis tedavisinde laparoskopik üreterolizis: ilk sonuçlarımız’’, 16pp., Antalya, Türkiye 31 Ekim-3 Kasım 2013.

E28. M.S.Silay, İ.Başıbüyük, F.Elbir, S.Kalkan, M.Akcay, A.Tepeler, T.Akman, H.Akbulut, A.Armagan, Ş.Y.Önol, Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi dahilinde ‘’Büyük Üroloji Buluşması-1 Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’Uluslararası pediyatrik alt üriner sistem sorgulama formu ‘’ICIQ-CLUTS’’ Türkçe geçerlilik çalışması’’, 21pp., Antalya, Türkiye 31 Ekim-3 Kasım 2013.

E29. M.S.Silay, İ.Başıbüyük, F.Elbir, S.Kalkan, M.Akcay, A.Tepeler, T.Akman, H.Akbulut, A.Armagan, Ş.Y.Önol, Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi dahilinde ‘’Büyük Üroloji Buluşması-1 Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’İnfantlarda ve çocuklarda transperitoneal laparoskopik piyeloplasti: tek merkez deneyimi’’, 22pp., Antalya, Türkiye 31 Ekim-3 Kasım 2013.

E30. M.S.Silay, İ.Başıbüyük, F.Elbir, S.Kalkan, M.Akcay, A.Tepeler, T.Akman, H.Akbulut, A.Armagan, Ş.Y.Önol, Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi dahilinde ‘’Büyük Üroloji Buluşması-1 Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’Çocuklarda transperitoneal laparoskopik heminefroüreterektomi: tek merkez deneyimi’’, 22pp., Antalya, Türkiye 31 Ekim-3 Kasım 2013.

E31. M.S.Silay, İ.Başıbüyük, F.Elbir, S.Kalkan, M.Akcay, A.Tepeler, T.Akman, H.Akbulut, A.Armagan, Ş.Y.Önol, Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi dahilinde ‘’Büyük Üroloji Buluşması-1 Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’11 yaşında kız çocuğunda bilateral laparoskopik transperitoneal alt pol heminefroüreterektomisi’’, 216pp., Antalya, Türkiye 31 Ekim-3 Kasım 2013.